سوال مطرح شده : سلام
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  سلام
توضيحات : 

چسبندگی و جذب آب محصولتان چقدر است؟سلامچسبندگی بیشتر از سنگ و سرامیک و جذب آب هم کمتر از 3 درصد است.ـ


نام کاربر :  hasan
تاريخ درج :  شنبه 8 شهريور 1393  11:8
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :